Jak się uczyć geografii w szkołach ponadpodstawowych

Nowe podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oferują coraz więcej. Obecnie natrafiamy na lektury, które nie tylko skupiają się na definicji danego przedmiotu, ale patrzą na całe zagadnienie w dużo szerszym kontekście. Chociażby, w Oblicza geografii 2 zakres rozszerzony (geografia) znajdziemy informacje dotyczące geografii ekonomicznej i społecznej, ale i materiały skupiające się na współczesnej polityce, gospodarce czy ekonomii najważniejszych krajów świata. Poza tym ten podręcznik świetnie przygotuje nas do egzaminu maturalnego z geografii.

Naucz się oceniać zjawiska 

Oblicza geografii 2 to podręcznik, który bardzo dobrze sobie radzi z wyjaśnieniem tego, na czym właściwie polega naukowa analiza. Uczeń w trakcie zajęć zaczyna rozpoznawać i rozumieć powszechnie występujące procesy polityczno-ekonomiczne. To jednak nie wszystko, gdyż dzięki regularnym ćwiczeniom analitycznym, w końcu jest w stanie porównać zjawiska gospodarcze danego kraju z tymi występującymi w innym państwie. Potrafi zastanowić się nad tym, co właściwie wpływa na gospodarkę państwa, jak istotne są czynniki geopolityczne i wyciągnąć z tego interesujące wnioski. 

Samodzielne myślenie

Krótko mówiąc, Oblicza geografii 2 to przykład podręcznika dla szkół ponadpodstawowych, który nie tylko wymaga, ale jednocześnie i zachęca do samodzielnego myślenia. Jest to umiejętność szczególnie pożądana na egzaminie maturalnym z geografii. Co więcej, sama książka napisana jest w sposób przystępny, interesujący i przede wszystkim zrozumiały.

Oblicza geografii 2 w wersji rozszerzonej to:

– skupienie się nie tylko na geografii społecznej, ale i ekonomicznej,

– przedstawienie innych dziedzin, które korelują z tą nauką,

– opisanie najważniejszych współczesnych procesów politycznych,

– nacisk na gospodarkę oraz ekonomię państw świata,

– źródło uniwersalnej, ale i zróżnicowanej wiedzy o rzeczywistości,

– testy sprawdzające oraz podsumowania pod koniec rozdziału,

– zadania powtórzeniowe przygotowujące do matury.