Łatwa nauka geografii w liceach ogólnokształcących i technikach

Geografia jest przedmiotem traktowanym przez uczniów jako stosunkowo prosty w nauce. Zrozumienie procesów ekonomicznych i społecznych, które są poruszane w szkole, nie jest jednak łatwe dla młodych ludzi. W wielu przypadkach nie potrafią oni prawidłowo rozpoznać zjawisk występujących w bliskim otoczeniu, a także w bardziej odległych rejonach świata. Wydawnictwo Nowa Era przygotowało podręcznik “Oblicza geografii 2 Zakres rozszerzony“, który może pomóc w interpretacji skomplikowanych procesów występujących na świecie.

Podręcznik atrakcyjny dla ucznia

Nowoczesny podręcznik powinien nie tylko przekazywać wiedzę, ale przede wszystkim być atrakcyjny dla ucznia. Książka “Oblicza geografii 2 Zakres rozszerzony” jest przeznaczona dla osób przygotowujących się do zdawania egzaminu maturalnego. W związku z tym zawiera przypomnienie podstawowej wiedzy z geografii, którą uczniowie powinni nabyć w poprzednich latach nauki. Zawiera dużą ilość map, wykresów i tabel, które ułatwiają zrozumienie skomplikowanych procesów. Książka zachowuje kolorystykę sprzyjającą wyróżnianiu najważniejszych wiadomości, a także ułatwia interpretację danych statystycznych.

Wiadomości przekazywane w prosty sposób

Autorami podręcznika “Oblicza geografii 2 Zakres rozszerzony” jest Wioletta Kilar i Tomasz Rachwał. Skupili się oni na przekazywaniu informacji w maksymalnie prosty sposób, który będzie mógł być zrozumiany przez młodzież. Strony wprowadzające do rozdziałów zawierają duże i czytelne ilustracje opatrzone odpowiednim komentarzem. Zamieszczone wykresy są wielokolorowe, a na końcu każdego rozdziału zamieszczono podsumowanie zawierające najważniejsze do zapamiętania pojęcia..

Wsparcie podczas przygotowań do matury

Podręcznik “Oblicza geografii 2 zakres rozszerzony (www.taniaksiazka.pl)” zawiera krótkie przedstawienie zależności pomiędzy różnymi elementami środowiska naturalnego. Można w nim znaleźć także wyjaśnienia rozwiązywania zadań maturalnych z czasownikami operacyjnymi. Wszystkie te elementy powodują, że nauka geografii przestaje być monotonna, a przygotowanie do matury może być dużo łatwiejsze niż przy zastosowaniu tradycyjnych pomocy naukowych. “Oblicza geografii 2 Zakres rozszerzony” jest książką, na którą powinni zwrócić uwagę wszyscy pedagodzy prowadzący zajęcia w szkołach ponadpodstawowych.